Hòn Bà - du lịch Nha Trang

Hòn Bà – đặc sắc Nha Trang

Hòn Bà là khu vực mà cách đây hơn 80 năm Bác sĩ Yersin đã từng xây dựng để làm nơi nghiên cứu, làm việc. Tại đây, ngoài việc lập trại mở vườn thí nghiệm, bác sĩ Yersin còn Nha Trang 4 ngày từ Sài Gòn đặt một phòng xem thiên văn và một trạm vô tuyến điện.