Mai vàng Nha Trang

Xa rồi thời hoàng kim của mai vàng Nha Trang

Trước đây Nha Trang nổi tiếng về mai vàng. Có hai khu vực hiện nay tuy không còn mai nở vàng vào mùa xuân nhưng vẫn còn lưu lại trong lòng những người lớn tuổi đã từng sống trên Xứ Trầm Hương, cảnh hoa mai nở đẹp trong mùa Xuân… Đó là đồi mai Trại Thủy và rừng mai Phước Hải.