Khách sạn Bạch Dương đạt chuẩn 2 sao Quốc tế

Khách sạn Bạch Dương

Địa chỉ: 96B 1/10 Trần Phú, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa

Điện thoại: (84-58) 3.524.069 – Fax: (84-58) 3.524.067