Đặc sắc lễ hội cá voi và lễ hội đền Hùng Nha Trang

1. Lễ hội cá voi

Du Lịch Nha Trang khám phá  Lễ hội Cá Voi Nha Trang điễn ra tại Lăng Ông – TP Nha Trang, Hàng năm tổ chức vào đúng ngày ông lỵ và hai kỳ xuân tế, thu tế.