Nha Trang mùa đông

Nhớ mãi mùa đông Nha Trang

Tháng 12, trời đã lạnh với bầu không khí ảm đạm của tiết trời mùa đông. Ảnh hưởng ít nhiều không khí lạnh của miền Bắc, Nha Trang cũng vào thu và sang đông. Dù không phải cái lạnh cắt da cắt thịt, áo đơn áo kép mặc trong mặc ngoài như ở ngoài Bắc, nhưng cũng đủ cho người dân nơi đây khoác thêm tấm áo và chỉ đi dạo biển để cảm nhận một thoáng Nha Trang trong tâm hồn thay vì lao ùm ùm xuống tắm như những buổi sáng mùa hè.