Bể bụng với đứa thứ tư

Truyện cười hài: Đứa thứ tư

Một nhóm học sinh cấp 3 đang đi xe máy trên đường, thì bị cảnh sát giao thông thổi dừng xe lại bên vệ đường