Ẩm thực Đồ Sơn

Cũng như ở khu du lịch Quan Lạn   với các món  ẩm thực Quan Lạn  vô cùng dân dị mà đặc sắc. Ẩm thực ở biển Đồ Sơn rất dung…