Đôi nét Nha Trang

  Nha Trang là địa phận tỉnh Khánh Hoà của miền trung Việt Nam. Cảnh quan: Nha Trang có 7km bờ biển, tất cả đều là những bãi tắm đẹp.  Những dải…