Truyện cười hài: Đứa thứ tư

Một nhóm học sinh cấp 3 đang đi xe máy trên đường, thì bị cảnh sát giao thông thổi dừng xe lại bên vệ đường

Cảnh sát giao thông: Sao mấy đứa dám chở 3 mà không đội mũ hả? Có biết như vậy là vi phạm luật giao thông không?

Học sinh hốt hoảng ngoảnh lại phía sau: Chết cha đứa thằng thứ tư đâu mất rồi!

Cảnh sát giao thông: Trời!!!!!

Cười thêm: