Truyện cười: Tại sao gọi là quảng cáo

Tèo và bố đang xem tivi.

– Bố ơi, có phải cáo là con vật gian ngoa, xảo nguyệt, hay lường gạt kẻ khác phải không bố?

– Đúng đấy, con ạ.

– Hèn chi người ta không dùng từ “quảng heo”,”quảng báo”, “quảng hươu”, “quảng nai” mà lại dùng “quảng cáo”. Đúng là lừa người ta quá.

– ?!

Xem thêm: